§ Reklamácie a vrátenie peňazí

1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa Tovaru alebo plnenia zmluvy o kúpe-predaji Kupujúci požadovať od Predávajúceho. Sťažnosti môžu byť, napríklad, písomne na adresu Predávajúceho, alebo v elektronickej forme a zaslané na vašu adresu biuro@swiatdekoracji.pl.


2. Predávajúci do 14 dní od dátumu žiadosti, ktorá obsahuje tvrdenie, musia odpovedať na sťažnosť Položky alebo sťažnosti, ktoré sa týkajú plnenia Zmluvy o nákupe a predaji, ktorú Klient požaduje.


3. Klient môže informovať Predávajúceho o nároku v súvislosti s vaším používaním služby grant poskytované elektronicky Predávajúcim. Sťažnosť môže byť podaná v elektronickej forme a zaslané na adresu
biuro@swiatdekoracji.pl žaloba musí Zákazník zadať do popis problému. Predávajúci bude okamžite, najneskôr však do 14 dní úvahy sťažnosti a poskytuje odpoveď na Klienta.